3.11 לימוד בחוץ (בשוק)

ו 3 . 1 לימוד בחוץ ( בשוק ) לימוד בחוץ תחת כיפת השמיים , בדרכים , תחת לעצים — היה מקובל למדיי . את הטעמים לבך אפשר לשער ולהסיק מתוך המעשים המספרים על לימוד כזה : שינוי מקום — לשינוי מוטיבאציה . ריענון ואיוורור — לבריאות הגוף והנפש . הזדמנות להמחיש נושאי לימוד בתנאים ריאליים — בטבע , בחוץ , במסע . הפעלה מעשית של "שימוש חכמים" ביחסי תלמיד מורה . ( ראה להלן . ( 5 . 5 מילוי בל הזמן הפנוי בלימוד , אפילו כשמוברחים לנוע ממקום למקום . הדגמה של לימוד תורה בפני המוני העם . מעין תעמולה לבית המידרש . גם בחוץ , כשקיימו "ובלכתך בדרך , " נהגו כבוד ודרך ארץ בדברי תורה , כמו שעולה מן המעשה הבא : 3 . 11 . 1 שנו רבותינו : מעשה ברבן יוחנן בן זכאי , שהיה רוכב על החמור והיה מהל ך בדרך , וו ' אלעזר בן ערך תלמידו מחמר אחריו . אמר לו : רבי , שנה לי פרק במעשה מרכבה ) . ר * ה בפרק הבא : - 4 . 4 . 9 : ין ? ז r ( רבן יוחנן סירב לעסוק בנושא — על פי ההלכה — אבל הסכים לשמוע את דברי תלמידו בנדון . ( מייד ירד רבן יוחנן מעל החמור ונתעטף ( בטלית ) וישב על האבן תחת הזית . אמר לו ( ר' אלעזר תלמידו : ( רבי , מפני מה ירדת מע...  אל הספר
ספרית פועלים