3.10 מישטר ומישמעת

3 . 10 מישטר ומישמעת מוסד חינוכי צריך תקנות של נוהגי מישטר ומישמעת . חז"ל נתנו דעתם על היבט זה של מערכת החינוך וניסו להכניס סדר כלשהו במינהגים הפרטיים והקהילתיים הבזורים . סדר , נימוס ודרך ארץ דרשו בכניסה , ביציאה ובזמן הלימוד . לעבריינים נכונו עונשים . היו עונשים קלים , בינוניים וחמורים ; החל בנזיפה ( ישירה ועקיפה ) וגמור במלקות . עונשים יותר קשים היו — הרחקה מבית הספר ומבית המידרש למשכי זמן שונים , עד לעונש של הגליית העבריין למקום אחר , ועד נידוי והחרמה הגיעו . בדרך כלל שלט הכלל המשמעתי הפסיכולוגי : 3 . 10 . 1 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת . ( סוטה מז ; שמחות ב , ועת . ( רבי יהודה הנשיא , קודם פטירתו , יעץ לדי גמליאל בנו : 5 . 10 . 2 זרוק מרה בתלמידים ( הטל עליהם תוקף ואימה ) ( כתובות r * 1 בבית הספר היסודי היו המלקות המכות מקובלות מאוד . 3 . 10 . 3 ואמר לו רב לרב שמואל בר שילת ( המלמד את בנו : ( כשאתה מלקה את התינוק , אל תלקהו אלא ברצועה של מנעל . ( בבא בתרא . 00 3 . 10 . 4 למה הדבר דומה ? לתינוק שסרח ולקה ברצועה ; כשמבקשים להפחידו — מזכירים לו את הרעועה שלקה בה . ( תנחומה , שלח...  אל הספר
ספרית פועלים