3.8 יום־לימודים ושנת־לימודים

3 . 8 יום לימודים ושנת לימודים " והגיית בו יומם ולילה . " ( יהושע א . ( בית הספר היהודי היה פתוח בל היום , כל הימים , וגם חלק מן הלילה . ( על הלימוד בלילה — בעיקר בלימוד עצמי או בצוות קטן — קרא להלן . ( 4 . 14 ימי חופשה ושעות בטלה היו מועטים , מאמרים רבים מאד יש בתלמוד ובמידרשים על נושא זה . 3 . 8 . 1 שנינו : אמרו עליו על רבי עקיבה : מימיו לא אמר "הגיעה עת לעמוד" ( לקום ולהפסיק ללמוד ) בבית המידרש , חוץ מערבי פסחים וערב יום הביפורים . בערבי פסחים — בשביל תינוקות כדי שלא ישנו ( ב"סדר ( " וערב יום הכיפורים , כדי שיאכילו את בניהם ( סעודת הפסקה ) ) . פסחים קט . ( מינהג זה של רבי עקיבה מיוחס גם לרבן יוחנן בן זכאי וגם לרבי אליעזר תלמיד ריב"ז , שהיה מורו של רבי עקיבה . ( סוכה כדו . ( אחד מן הסיפורים הדראמטיים והמרגשים בחייו של רבי עקיבה ממחיש את עמדתו כלפי /* לס 7 י ביטויל-תוירהי . 3 . 8 . 2 כשהיה רבי שמעון , בנו של רבי עקיבה , חולה — לא בטל בית מידרשו , אלא פקד את בנו ( לשאול לשלומו ) ביד שלוחו . בא הראשון ואמר לו : נטען ( כבדה המחלה . ( אמר להם ( לתלמידיו .- ( שאלו ! עד שבא השני ואמר לו ו ה...  אל הספר
ספרית פועלים