3.7 תבחין למינוי־מורה ולפיטורו

3 . 7 תבחין למינוי מורה ולפיטורי מהלכות שונות וממעשים שונים אנו רשאים להסיק , שבקהילה מסודרת פעל מנגנון מסויים למינוי מורים ולפיטורם . ודאי היה גם פיקוח על עבודת המורים מלבד ההורים , והאחראים ידעו לא רק מר , מלמדים המלמדים , אלא גם איך ובמה הם מלמדים . במישנה ובגמרא נשמעת דיעה נגד מינוי רווק אוא ^ ד , לתפקידי הוראה . לפיכך מרצע להם שמלכתחילה לא יכשירו עצמם להוראה 3 . 7 . 1 לא ילמד אדם רווק סופרים ( רש"י : לא ירגיל עצמו להיות מלמד תינוקות ;( ולא תלמד אשה סופרים . רבי אלעזר אומר : אף מי שאין לו אשה ( נשוי שאשתו אינה עימו ) לא ילמד סופרים . ( קידושין , מישנה : פ ד , יג . ( הנימוק של הגמרא ( קידושין פב ) לאיסור זה הוא 1 "רווק — משום שאימו של התלמיד באה עימו 1 אחותו באה עימו . אשה — משום אבותם של הילדים ; ויש חשש של ייחוד . " לא פחות מעצם הלכה , מעניינת אותנו הידיעה המשתמעת ממנה , שבבר הייתה קיימת "הבשרת מורים" בצורה כלשהי . ( וראה להלן . ( 5 . 4 טיבם של מורים , כושרם הדידאקטי ושיטת ההוראה שלהם שימשו אף הם קריטריון למינוי או לפיטורים י 3 . 7 . 2 אמר רבא : שני מלמדי תינוקות — אחד מרבה בתלמוד...  אל הספר
ספרית פועלים