3.5 לימוד־הבנות

3 . 5 לימוד הבנות השאלה אם מותר או אסור ללמד תורה לבנות י ואם תורה משמעה תלמוד או אפילו מיקרא — נמשכה אצלנו כמעט אלפיים שנה , עד סף העת החדשה . בסופה של מישנה , שמדובר בה בעניינים של שכר הוראה ושל חובת הוראה בלא שכר ( ראה בסעיף הבא ) כתוב ו 3 . 5 . 1 ומלמד את בניו ואת בנותיו מיקרא . ( נדרים ד , r 1 3 . 5 . 2 בן עזאי אומר : חייב אדם ללמד את בתו תורה . ( סוטה כ , במישנה . ( אילו הם המקילים , ואף הם , במבואר ( גם על ידי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה ) — רק למיקרא נתכוונו . לעומתם : 3 . 5 . 3 ר' אליעזר אומר : בל המלמד את בתו תורה , באילו לימדה תיפלות . ( שם . < ר' אליעזר בן הורקנוס ( הגדול ) החמיר והקפיד מאוד בעניין זה , כמו שנוכל לקרוא בסיפור במידרש אגדה , שבו הוא פוסק בקיצוניות מדהימה : 3 . 5 . 4 "יישרפו דברי תורה ולא יימסרו לנשים . " ( במידבר רבה ט , נד . ( מכל מקום , חינוך יהודי בסיסי והשכלת יסוד , לפעמים — פאסיבית , ודאי ניתנו גם לבנות י 3 . 5 . 5 מכאן ( מדרשת בךעזריה , חגיגה ג . ( נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי כנסיות , בדי ליתן שכר למביאיהן ( ההורים ) וכדי לקבל שכר ( הן עצמן . ( ( סופרי...  אל הספר
ספרית פועלים