3.4 גילים ומיכסות של תלמידים לכל מורה

3 . 4 גילים ומיכסות של תלמידים לכל מורה חובת החינוך וההוראה חלה על האב , כשעדיין הילד הוא קטן מאוד . הרגלה לקיום מיצוות החלה בעניית "אמך לברכה בבית הכנסת ; וגדלה בהדרגה עד לצום של יום שלם ביום הביפורים , או לקריאת המגילה . הרגלה זו נחשבה ^ 7 ינוך בלשוךחז"ל . ו 3 . 4 . ולא היו מניחים בניהם הקטנים אחריהם ( בבית , ( אלא היו מוליכים אותם לבית הכנסת , כדי לזרזם במיצוות . © ופרים יח . ( 3 . 4 . 2 קטן שהגיע לחינוך — — — ( ברכות טו ; יומא פט . 3 . 4 . 3 קטן היודע ל— — — חייב — — — ( סוכה מב : ושם מניין של מיצוות ) הוראה ממש אף היא מהחלת בכית ( גם אחרי שכבר נ 01 ר כי ת-ה 0 פר {( 3 . 4 . 4 "ולימדתם אותם את בניכם לדבר במי' ( דברים m » r ca אמרו : כשהתינוק מתחיל לדבר — אביו מדבר עימו לשון הקודש ומלמדו תורה . ( ספרי עקב יא . ( 3 . 4 . 5 קטן היודע לדבר — אביו לומדו תורה ( הפסוק ? . "תורה ציווה לנו משה , מורשה קהילת יעקב ( " וקריאת שמע ( פסוק ראשון . ( ( סויה w [ 3 . 4 . 6 בן שלוש לאותיות . ( על פי מידרש תנחומא , קדושים HI דירוג החומר הלימודי וקיום המיצוות על פי הגיל — מפורט במסכת אבות 3 . 4 . 7 nc ...  אל הספר
ספרית פועלים