3.3 ייסוד בית־הספר והנהגת לימוד חובה

3 . 3 ייסוד בית הספר והנהגת לימוד חובה התהליך ההיסטורי השלם של הקמת בית הספר ושל פרישת רשת החינוך היסודית — אינו ברור . דיעות חוקרים חלוקות בו . בתלמוד מסופר על שלוש תקנות , שתיקן רבי שמעון בך-שטח ( גיסו יריבו של אלכסנדר ינאי ;( אחת מהן מעמידה אותו כראשון היוזמים את ביצוע "חוק חינוך חובה" לילדים : כאן נזכר לראשונה המונח "בית הספר 3 . 3 . 1 : " והוא התקין שלושה דברים : ( שיהא אדם נושא ונותן בכתובת אשתו ) ושיהו התינוקות הולכים לבית הספר , וכר . ( ירושלמי , כתובות פ'ח הי ' א . ( בסיפור הדראמאטי על מאבקו של ינאי עם הפרושים , מייחסים לראשם , ר' שמעון בן שטח , ראש הפרושים , את הצלת התורה שבעל פה מכלייה ומאבדון : . 3 . 3 . 2 ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פועירא ( יועצו הרע של המלך ינאי ) ויהרגו את בל חבמי ישראל , והיה העולם משתומם ( שמם מתורה ;( עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה . ( קידושין ס . 0 במאה וחמישים שנה אחר כך נזקף המעשה ההיסטורי הגדול בתולדות החינוך היהודי לזכותו של יי יהושע בן-גמלא ) , ר' ישוע בן גמליאל , ( שהיה אחד מן הכוהנים הגדולים בסוף ימי הבית השני ( יבמות סא,- יומא יד ...  אל הספר
ספרית פועלים