3.2 מוסדות־הלימוד במערכת־החינוך

3 . 2 מוסדות הלימוד במערכת החינוך ב * ת-כנ 0 ת , ב > ת-מ * ררש , 3 ית-תלמ 1 ר , כית-ספר , בית-ה 010 ר , בית-הרב , בית-הווער , "וישיבה , " "תרב & א" — הם כינויים למוסדות חינוך בספרות חז"ל . מהם — מוסדות רב תכליתיים ומהם ששימשו ללימודים בלבד . בית-ר 31 נ 0 ת , שמשמעו בית העיר , בית הקהילה , ולא רק בית תפילה , היה המוסד הקהילתי המרכזי ותיפקודיו הציבוריים מרובים ומגוונים . פרט פיקאנטי — "עמי הארץ קורין לבית הכנסת — בית העם" ( שבת , על-פי ירמיהו ל"ט ( 8 וחכמים שמעו בכך כינוי של גנאי , וכעסו ) . רש '' ימפרש שמ בגמרא ו "לשון ביזוי , שמתקבצין בו הכול . ( " בגלל חוסר מיבנים שימש בית הכנסת גם מקום ללימודים לילדים . "תינוקות של בית רבן היו רגילין להיות לפני רבם בבית הכנסת" ( פירוש רשי לעניין במסכת ברכות יז . ( ו 3 . 2 . רבי פינחס בשם ר' הושעיה אמר : ארבע מאות ושמונים בתי כנסיות היו בירושלים , וכל אחד ואחד מבתי בנסיות שבירושלים היה לו בית ספר ובית תלמוד . ( איכה רבתי ב . ובירושלמי , מגילה פ"ג ה"א יש השלמה למאמר זה !( בית ס & ר למיקרא ובית תלמוד למישנה . " מיקרא" "מישנה" "תלמוד" שימשו , כנראה , גם ...  אל הספר
ספרית פועלים