3.1 לקראת ייסוד בית־הספר העברי

3 . 1 לקראת ייסוד בית הספר העברי מוסדות חינוך קבועים לילדים ולנערים קמו אצלנו בתהליך שנמשך הרבה זמן . התהליך , שהיו בו כמה שלבים לאורך מאות שנים , התחיל מלמעלה — מן המבוגרים , ונתפשט מן המרכז אל ההיקף ? מן העיר אל ערי השדה ואל העיירות והכפרים . באחד מן השלבים הוקם בית הספר , שהוגדר במוסד של חובה , והיה מיועד ל"תינוקות של בית רבך — לילדים ולנערים מגיל חמש שש ועד גיל שבע עשרה שמונה עשרה . מוסדות החינוך הצריכו תקנוני ניהול , שיטות אירגון , מיבנים , תחזוקה ופיתוח , סדר קבלת תלמידים , מינוי מורים ופיטורם , ענייני שכר לימוד ושכר הוראה , ובמובן — תוכניות לימודים , זמני לימוד וזמני חופשות , הערכת התקדמות והישגים ובו . ' ייסוד בתי הספר היסודיים ופיתוח שאר מוסדות החינוך מעליהם הטביעו חותם עמוק על המיבנה הסוציו תרבותי של עמנו להרבה הרבה דורות . עדיין יש בימינו סימנים לתיפקודו היעיל של מיבנה החינוך העתיק , שלא שונה עקרונית במהלך הדורות .  אל הספר
ספרית פועלים