3.0 אירגון ומיסוד החינוך

3 . 0 אירגון ומיסוד החינוך 3 . 1 לקראת ייסוד בית הספר העברי 3 . 2 מוסדות הלימוד במערכת החינוך . 3 . 3 ייסוד בית הספר והנהגת לימוד חובה 3 . 4 גילים ומיכסות של תלמידים לכל מורה 3 . 5 לימוד הבנות 3 . 6 שכר לימוד ושכר הוראה 3 . 7 תבחין למינוי מורה ולפיטורו 3 . 8 יום לימודים ושנת לימודים 3 . 9 צורת הישיבה בבית המדרש ומשמעותה 0 ו 3 . מישטר ומישמעת 3 . 11 לימוד בחוץ ( בשוק ) 3 . 12 "לזווי גולה למקום תורה" 3 . 13 לסיכום — סיפור מאל ף  אל הספר
ספרית פועלים