2.9 תת־מעמד של עם־הארץ

2 . 9 תת מעמד של עם הארץ חכמינו לא הסתפקו בדברים חמים ומופלגים בשבח התורה ולומדיה . ככל שהירבו לשבח את התלמיד חבם , כך הירבו לגנות , בכל לשון של גנאי , את עם הארץ ? . עס ד , א . יץ מביא פורענות לעולם . בערות ובורות הן אם כל חטאת , משום שהן חושפות את חולשות העם והן מסכנות את קיומו ואת יכולת עמידתו . הגררת "עם הארץ" אינה פשוטה . "עם הארץ" כבר ידוע במיקרא , בכמה ספרים , אבל גם שם אין משמעו של המונח אחיד . בגמרא אנו קוראים ו 2 . 9 . שנו רבותינו : איזהו עם הארע ? כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית ; דברי רבי אליעזר . ר' יהושע אומר : בל שאינו מניח תפילין . בן עזאי אומר : בל שאין מזוזה על פיתחו . ר' נתן בן יוסף אומר : בל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה . אחרים אומרים : אפילו קרא ושנה , אבל לא שימש תלמידי חכמים — הרי זה עם הארץ . ( ברכות — cm ראה להלן בפרק "המורה 5 . 5 , " "שימוש חכמים . ( " ולא רק שאלה של הגדרה יש לנו , אלא בעיקר — שאלה שלד < ע . דכ . ד ;< 2 . 9 . 2 אין בור ירא חטא , ולא עם הארץ חסיד . ( אבות ב . ( 2 . 9 . 3 ר' יהודה אומר . עריך אדם לברך בכל יום "ברוך שלא עשני בור , '...  אל הספר
ספרית פועלים