2.8 הראשונים ואנו: סוד־המסורת

2 . 8 הראשונים ואנו : סוד המסורת בניין הלימוד והחינוך האדיר לא היה יכול להתבונן , להתבצר ולהאריך ימים , בלא הנחת היסוד , שכל דור חדש הוא "דור שמתמעט והולך" ( סנהז ריך צה < וגדוליו פוחתים לעומת הדור הקודם . הנחת יסוד פילוסופית וחינוכית , היאשד 1 ' ' , בד היה טוב יותר מן ההווה . מותר לברר , להרחיב ולפרש את דברי הראשונים , אבל אסור לערער עליהם ולדחותם . " מטורח אבותיו בידינו "; " דבר זר ! — מסורת בידינו מאבותינו" ( כמה פעמים במקורות ( היא סיסמת כוח להשתעבד מרצון לעבר , לאבות , לדורות הקודמים ולתורתם . גם בעניין זה נביא מיברור , הבנוי בעיקרו על אנאלוגיות מוחשיות ומופלגות בינינו לבין קודמינו : 2 . 8 . 1 כשם שבין זהב לעטר , כך בין דורנו לדורו של אבא . ( ירושלמי גיטין ה , ו 2 . 8 . 2 כשם שבין קודשי קודשים לבין דוולי חולין , כך בין דורנו לדורו של ר' יוסי בן חלפתא . ( דברי רבי יהודה ; שם . ( 2 . 8 . 3 טובה ציפורנם של ראשונים מבריסם של אחרונים . ( יומא ט . ( 2 . 8 . 4 אמר ר' יוחנן : ליבם של ראשונים — בפיתחו של אולם ( במיקדש ;( ושל אחרונים — כפיתחו של היכל ( צר יותר ;( ואנו — במלוא נקב מחט סידקי...  אל הספר
ספרית פועלים