2.6 ללמוד וללמד

2 . 6 ללמוד וללמד חכמים שקבעו את ערכו העליון של תלמוד תורה , שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המיקדש , יותר מהצלת נפשות , יותר מן התפילה — אף נתחייבו לבאר ולהדגים את אופני קיומה של מיצווה זו . מי שקבע , שהתורה היא אחד משלושה דברים שהעולם עומד עליהם , אף מתחייב להראות לעולם איך רוכשים את "הדבר" הגדול הזה , א 7 » . מבצרים אותו ואיך מדריכים את היחיד ואת הציבור ביצר ללמוד וכיצד ללמד . לינ » ר-ת 1 רה הוא מיומנות , שאפשר לרכוש על ידי הלימוד עצמו , הנעשה בעקיבות ובשיטתיות . ה 1 ראת-הת 1 רה היא אמנות , הכרוכה בהכשרה ארוכה ובהשתלמות מתמדת . הוראת התורה ומסירתה לדורות הבאים הן ערובה וביטחון לקיום העם . לפיכך הירבו חז"ל לדבר בהן בכל צורות ההבעה הריטורית והספרותית . ו 2 . 6 . רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר : הלומד על מנת ללמד , מס & יקין בידו ללמוד וללמד . ( אבות ח . " מספיקיך — במובן של מספקים בידו אפשרות ויכולת ללמד . משמעות שנייה ל"מספיקץ" — היא — ביטול החשש , שמא יבטל מזמן הלימוד של עצמו על ידי הקדשת זמן ללמד אחרים .  אל הספר
ספרית פועלים