2.5 סגולות תלמוד תורה

2 . 5 סגולות תלמוד תורה בהמשך לסעיף הקודם , שהדגים את ריעות חז"ל על לימוד לשמה , מרצון ומאהבה r לימוד שהוא חובה וזכות , נביא להלן מיברור קטן של מאמרים על תרומות התורה ללומדיה . ו 2 . 5 . אמר ר' יהושע בן לוי : חש בראשו — יעסוק בתורה ? חש בגרונו — יעסוק בתורה , חש במעיו — יעסוק בתורה ו חש בעצמותיו — יעסוק בתורה ; חש בכל גופו — יעסוק בתורה . ( עירובין נד ; ושם — כל עצה כזאת נדרשת על פי פסוק מסויים במיקרא . ( בל בך גדולה הייתה אמונת חז"ל בכוחם של תורה ותלמוד תורה , עד שהבטיחו לעוסקים בה אריכות ימים , עושר וכבוד , רפואת הגוף וזיכוך הנפש . הרי שיטת תיראפיה : "ריפוי בלימוד 2 . 5 . 2 . " רבי יונתן אומר : כל המקיים את התורה מעוני — סופו לקיימה מעושר,- ובל המבטל את התורה מעושר — סופו לבטלה מעוני . ( אבות ח . 2 . 5 . 3 אותם שעוסקים בתורה — הם מאירים בכל מקום . משל למי שעומד באפילה ונר בידו ; ראה אבן ולא נבשל , ראה בור ולא נפל . למה ? על שהיה בידו נר ) . שמית רבה 1 , 2 . 5 . 4 ר' חנניה סגן הכוהנים אומר : בל הנותן דברי תורה על ליבו — מבטלין ממנו הירהורי חרב , הירהורי רעב , הירהורי שטות , הירהורי"...  אל הספר
ספרית פועלים