2.3 עיסוק קבע וחובה

2 . 3 עיסוק קבע וחובה לימוד התורה הוא מצווה מן התורה . כברנבדכזה ז / של / ד , שבהן מתחיל היהודי את יומו , משובצות ברבות התורה שעליהן אומרת הגמרא ( ברכות יא ) שהן " המעוות שבברכות . " ו 2 . 3 . ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם , אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה . והערב נא ה' אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך ישראל , ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל , כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך . ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל . ברוך אתה ה' אלוהינו מל ך העולם , אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו . ברוך אתה ה , ' נותן התורה . 2 . 3 . 2 שמאי אומר : עשה תורתך קבע . ( אבות ג . ( 2 . 3 . 3 הילל אומר : אל תאמר לכשאפנה # שנה , שמא לא תיפנה . ( אבות ב . ( הרבה אמצעים נקטו חז"ל לוודא את קיום התורה ואת לימוד התורה . התביעה לעשות את העיסוק בתורה קבע ; לקבוע עיתים לתורה ; ללמוד בכל שעה אפשרית — היא תביעה לביצור בניץ הרוח . 2 . 3 . 4 הלומד תורה לפרקים ( שלא בקביעות ) הריהו חסר לב . ( סנהדרין * ט . (  אל הספר
ספרית פועלים