2.2 העולם קיים בזכות לימוד־התורה

2 . 2 העולם קיים בזכות לימוד התורה אחת מן "השלשות" הידועות ביותר בהשקפות חז"ל על קיום העם נמצאת בפתיחת מסבת אבות : 2 . 2 . 1 על שלושה דברים העולם עומד : על התורה , על העבודה ועל גמילות חסדים . הפירוש המסורתי ל"עבודה" הוא תפילה ( המקבילה והמחליפה את עבודת הקרבנות בבית המיקדש . ( כך אנו מאחדים ב"שלשה" זו את האינטלקט , את הרגש ואת המעשה — לשלימות אנושית . אם נפרש '' העבודה" כפשוטו — נקבל צירוף של חיי הרוח , חיי החומר וחיי המוסר . התורה היא עניינו ואחריותו של היהיר ; העבורה מייצגת את התא המשפחתי , גמילות חסרים nx — העניין החברתי . מכל מקום , התורה ( לימוד התורה וקיום המיצוות ) עומדת בראש הערכים הללו , שעליהם נשען העולם . 2 . 2 . 2 אילמלא תורה — לא נתקיימו שמיים וארץ . ( פסחים סח . ( תלמוד תורה הוא הערובה לקיום הלאומי . לימוד הילדים הקטנים , ברמה הפשוטה והנמוכה ביותר , הוא התשתית הרוחנית של העולם היהודי ( לפעמים "העולמ" הוא מושג מיטונימי ל"עם ישראל 2 . 2 . 3 . ( " אמר ריש לקיש משום ר' יהודה נשיאה ( נכד רבי יהודה הנשיא : ( אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל ( פיהם ) של תינוקות של בית רבן . ( ש...  אל הספר
ספרית פועלים