2.1 ערך עליון

ו 2 . ערך עליון לחכמינו הייתה הפידאגוגיה מהות של אמונה והוויית ו ויים . החינוך , ההוראה והלימוד היו עיסוקם הראשי . תלמוד תורה הוא גם אורח חיים וגם מטרת חיים . בשביל חז"ל אין תלמוד תורה רק דרך ואמצעי לרכישת השכלה , מקצוע , תעודה או עמדה ציבורית . קודם לכול — הוא חובה דתית לאומית , כמו שמירת שבת והמועדים , כמו תפילה ואכילת כשר , אם לא למעלה מהן . מיצוות חינוך הבנים , שמשמעה הבלעדי הוא לימוד תורה וקיום מיצוות , היא מיצוות המשך למיצוות "פרו ורבו . " יותר מאלפיים שנה קודם הקמת מדינת ישראל , בבר ניסחו חז"ל "חוקי חינוך חובה" על סמך צווי התורה : "ולימדתם את בניכם לדבר בם" "ושיננתם לבניך ודיברת בם . " חז"ל נתנו ביטוי לצווים אלה בתפילה : "ותן בליבנו להבין ולהשכיל , לשמוע , ללמוד וללמד , לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה . " ללמוד וללמד הן שתי פעולות בלתי נפרדות בתפיסת החיים היהודית . אלה הן מיצוות העומדות כמטרה ראשונה ואחרונה בסדר יומו ופרק חייו של היהודי . הן ערך עליון בסולם הערכים של עם ישראל . שום הערכה , הגדרה או הדגשה לא תהיינה מופרזות בפי חז"ל , כשהם באים לחוות את דעתם על מ...  אל הספר
ספרית פועלים