2.0 מחשבת־החינוך: אמונות ודיעות, ערכים ומטרות

2 . 0 מחשבת הדוינון : " אמונות וריעות , ערכים ומטרות 2 . 1 ערך עליון 2 . 2 העולם קיים בזכות לימוד התורה 2 . 3 עיסוק קבע וחובה 2 . 4 לימוד לשמה ; לימוד מאהבה 2 . 5 סגולות תלמוד תורה 2 . 6 ללמוד וללמד 2 . 7 לשמור ולעשות ולקיים 2 . 8 הראשונים ואנו : סוז המסורת 2 . 9 תת מעמד של עם הארץ  אל הספר
ספרית פועלים