1.9 סיגנון־חז"ל — ערך ספרותי וערך דידאקטי

1 . 9 סיגנון חז"ל — ערך ספרותי וערך דידאקטי פרק נכבד לעצמו הוא העיון באיכות הלשונית ובצורת ההבעה של חובמת הפידאגוגיה בפי חז"ל . הבעת התפעלות והערכה אנו קוראים גם ב"איגרת רב שרירא גאון" מלפני כאלף שנים . בדבריו יש הסבר להעדפת המישנה של רבי יהודה על פני מישניות והלכות אחרות , שכבר נודעו בזמנן בעל פה וגם בכתב ; " ואחז רבי בהלכות דרכו של ר' מאיר , וזו הייתה דרכו של ר' עקיבה ? הואיל וראה רבי — דרכו של ר' מאיר קצרה וקרובה ללמד , ודבריה מחוברים חיבור יפה : בל דבר עם מה שדומה לו , ומדוקדקים דבריו הרבה יותר מכל רבותינו התנאים ( האחרים ) ואין בהם שפת יתר , וכל דבר ודבר מעלה בטעם , מבלי שנאמרו בו מילים שוטפות שאין בהן צורך ואינו מחסר ואינו מייתר כלום , אלא במקומות מועטים , ודרך קצרה ובכלל כל , מילה ומילה גדולות ונפלאות , וכל מי שחכם ידע לחברן כך ( כמו ) שכתוב : "לאדם מערכי לב ומה' מענה לשוך . — — — וכשראו כל העולם צורתו של סידור מישנתו ואמיתת הדברים ודיוק המילים , הניחו אותן המישנות שהיו שונים , ונתפשטו אילו ההלכות בכל ארץ ישראל , והיו שאר ההלכות כולן עזובות והיו כמו חיצוניות , " ובו . ' תלמיד ח...  אל הספר
ספרית פועלים