1.8 מושגי־חינוך — אז ועכשיו

1 . 8 מושגי חינוך — אז ועכשיו חבמי ישראל שדיברו בענייני חינוך , הוראה ולמידה , לא נתבססו על מחקרים סטאטיסטיים . הם צברו ניסיון אישי וצירפוהו לניסיון שקיבלו ממוריהם ומאבותיהם . "מכוני המחקר" שלהם היו "הישיבות ; " "המעבדות" שלהם היו "בתי הספר . " הם חיו את העשייה החינוכית ביום ובלילה , כל השנה , כל השנים , והכירו היטב את המנגנון הלימודי של עצמם — כמורים , ושל תלמידיהם — כלומדים . חכמי המישנה והתלמוד גילו ידיעה אמפירית ואינטואיטיבית בקונפיגוראציה החינוכית , זו שבימינו היא מורכבת ממערכות מושגים בפסיכולוגיה חינוכית , בפילוסופיה של החינוך , בסוציולוגיה של החינוך ובדידאקטיקה . המילון הפידאגוגי של חז"ל מוגבל מאוד בהשוואה לימינו , אבל במטבעות לשון פשוטים ובנוסחאות לא מתוחכמות שהם יצרו , נמצא ביטוי לרעיונות יסוד ולמימצאי יסוד בחינוך . אפשר למצוא בהם שורשים ותחליפים פשוטים לערכים ולמושגים במו — חינוך , מטרות חינוך , הוראה ולמידה , הבית ובית הספר , סוגי מורים וסוגי תלמידים , סיטואציה לימודית , הנעה וחיזוק , קשר וריכוז , אינדוקציה ודידוקציה בתהליכי הוראה ; איכות החומר הלימודי , הירגול ושינון , זיכ...  אל הספר
ספרית פועלים