1.7 מטרות־הספר ויעדו

1 . 7 מטרות הספר ויעדו ספר זה מיועד בעיקר למורים ולסטודנטים במחלקות לחינוך באוניברסיטאות , במיכללות ובסמינארים . יעד זה מוסיף עוד תבחין לעיצובו : קיצור של קטעי הקישור ושל קטעי הפירוש בראשי הפרקים והסעיפים ובין המובאות , כדי להשאיר לקורא המשכיל ולמתלמד אפיקי עיון וכיוונים פתוחים לחשיבה עצמית ויצירתית , הן בהיבט האידיאי התוכני והן בהיבט הצורני , הספרותי הלשוני . דברי חז"ל , אפילו הבהירים ביותר , צריכים עיון , דרישה ולמידה — אם לתוכנם ולמגמתם , אם ללשונם ואם לצורתם הספרותית . בתוך הספר אנו מרבים באיזכורי גומלין של עניינים קרובים . לפעמים אנו מפנים את הקורא אל מקורות שמחוץ לספר . הפגישה הישירה עם המקור בהקשרו , עשוייה להרחיב את הדעת ולהעשיר את הידע . הנחייה נוספת לקורא להשלמת-ההשמטות מפירושנו התמציתי — ניתנת לו בסידרה של שאלות לעיון ולהרחבה , בסופי הפרקים . השאלות מפנות את הקורא הלומד להיבטים אידיאיים וספרותיים , היסטוריים וחברתיים , פידאגוגיים ומיתודולוגיים . לכן צריך להתייחס אל השאלות כאל חלק מן המבואות ומן הפרשנות שבספר . ככל האפשר אנו שואפים להקביל את מחשבת החינוך של חז '' ל עם רעיונות...  אל הספר
ספרית פועלים