1.6 מיבחר המקורות לספר זה

1 . 6 מיבחר המקורות לספר זה היא הנותנת , שאף מטרת החיבור הזה שונה מקודמותיה . אין זה עוד ספר ב"תולדות החינוך" ולא עוד אסופה של מאמרי חז"ל , אלא ספר חינוך וספר על חינוך בתקופה מסויימת . הספר מתוכנן על פי כמה נושאים ונושאי מישנה רלוואנטיים ומקובלים במחקר החינוך בימינו . במיסגרת התוכנית ניתנת קדימות הדיבור לחכמינו , המתבטאים על מיכלול הבעיות והפיתרונות החינוכיים בכל הצורות הספרותיות , ההסטוריות ששלטו אז . יותר מחמש מאות מאמרים ודרשות , פיתגמים ומשלים , מעשים ואגדות , הלכות ועצות — הם תשתית החיבור . מיספר זה נשמע ונראה גדול , אבל באמת הוא מצומצם מאוד ביחס לכמות האדירה של דבריהם על כל היבטי החינוך בדורותיהם . מכאן — המשימה הראשונה של המחקר . המיבחר . הכניסה אל המקורות , שהבאנו בספר זה , היא דרך "ספר האגדה" שבעריכת ביאליק ורבניצקי . חזרנו ובדקנו בכל ספרות חז"ל את המובאות ששאבנו מספר האגדה . את חלקם תירגמנו אחרת , או השלמנו , או שיכתבנו במיקצת — לפי מגמתנו . כך עשינו גם למאות המובאות ששאבנו ישר מן המקורות . לפעמים בחרנו את הגירסה הנראית לנו ביותר , ולפעמים יצרנו "גירסה משולבת" משתיים שלוש ג...  אל הספר
ספרית פועלים