1.4 אין "מסכת תלמוד תורה"

1 . 4 אין "מסכת תלמוד תורה" במבט ראשון אין הערכת חז"ל את לימוד התורה מתיישבת עם העובדה המתמיהה , שבין שישים ושלוש מסכתות המישנה , בין עשרות המסכתות בתלמודים ( כולל "המסכתות הקטנות ( " אין מ 30 ת אחת שלימה שתוקדש לחינוך . אין "מסכת תלמוד תורה . " פרק לימודי זעיר הוא הפרק השישי ( קניין תורה ) שנוסף למסכת אבות . מסכת "אבות" הקטנה ו"המסכת הקטנה" "אבות דרבנו נתן" הן אולי הקרובות ביותר לקובץ של מאמרים ופיתגמים , משלים וסיפורים בעל אופי חינוכי לימודי ) . הרמב"ם ריכז לראשונה את הלכות תלמוד תורה בספר " אהבה" שב"מישנה תורה . " "ספר החינוך" שנתחבר בסוף המאה הי"ג איננו עוסק בנושאי חינוך אלא בכלל מיצוות התורה . ( אנו יכולים לשער , שחז"ל לא ראו צורך , ואולי אפילו לא רצו , לאסוף ולקבץ דיעות , עצות ותקנות של תלמוד תורה בספר אחד , משום שלימוד התורה הוא צו חיים שקיומו בכל עת , בכל מקום , בכל צורה ; והוא עומד מעל לבול . מנקודת מבטם היה רצוי , כנראה , ל 0 זר את ענייני החינוךבכ ' { . הספרות הלאומית התורנית , כדי שיהיו נזכרים תדיר . אין כמעט מסבת אחת בתלמוד ולא אוסף אחד של מידרשים ואגדות , שאין בהם מעט או ה...  אל הספר
ספרית פועלים