1.3 אין לחז"ל תיאוריה חינוכית שיטתית

1 . 3 אין לחז"ל תיאוריה חינוכית שיטתית הפידאגוגיה של חז"ל אינה מדע במובן המודרני . דברי חז"ל בנושאי חינוך ובנושאי לימוד הם בעלי אופי אקלקטי . החומר שלהם מפוזר ברוב מסכתות התלמודים ובבל ספרי המידרש והאגדה . הדברים נאמרים במרוצת מאות שנים בארץ ישראל , בבבל ובארצות סמוכות . בשום תקופה מתקופות רוז"ל ( סופרים , אנשי כנסת הגדולה , הזוגות , התנאים , האמוראים והסבוראים ) לא נוצרה "מישנת חינוך" או "שיטת חינוך" שלימה ומקפח . לא נובל לציין שם של תנא או של אמורא , שהיה " חינוכאי מקצועי" או מיתודולוג מקצועי . הרבה חכמים התבטאו בנושאים אילו בחופשיות ובבהירות . מהם השמיעו דיעותיהם במה וכמה פעמים , עד שנוכל לראותם בבעלי נטייה לעסוק בחינוך ובעלי סמכות חינוכית ( ראה להלן . 6 ו . ( מכל מקום , יש תופעה בסיסית הידועה בעולם הפידאגוגי מאז ועד היום ; תופעת "ההגיונות הסותרים" בחינוך ובהוראה י הדיברגטיות והמחלוקת האינהרנטית בדיעות חז"ל 1 דיעה אחידה וריעות שונות באותו עניין ו זה אוסר וזה מתיר ? זה ממליץ על א' וחברו — על ב ; ' עשה ולא תעשה כמעט באותו עניין ו רצוי ולא רצוי ; אפשר וצריך וכד . ' מתחי קבע שוררים בין...  אל הספר
ספרית פועלים