1.1 ספרות חז"ל — תפיסה מכלילה

1 . 1 ספרות חז"ל — תפיסה מכלילה חוקרים והיסטוריונים של החינוך גובלים "תקופות" על פי חטיבות היצירה התורנית 1 כגון — תקופת הזוגות , תקופת התנאים , תקופת האמוראים , תקופת הגאונים ; או בהכללה — תקופת המישנה , תקופת התלמוד , תקופת תורה שבעל פה , וגם תקופת חז"ל . תקופות אלה מתמשכות על פני כמה וכמה דורות , וגישת החוקר היא להפליל את העובדות , המימצאים , ההערכות והמסקנות . לפעמים אי אפשר לציין תאריכים , מקומות ואפילו אישים . כמעט כל ההיבטים מצטיירים בעינינו בתהליכים ממושכים , שתחילתם וסופם אינם מובהקים . במשך מאות השנים , שבהן נוצרה ספרות חז"ל , בעל פה ובכתב , חלו שינויים גדולים בבל ההיבטים של מערכות החינוך היהודי בארץ ישראל ובגולה . אפילו מושגי יסוד כמו תורה ותורה שבעל פה , דברי סופרים , הלכות ומידרשים ו רב ותלמיד , חבר , חכם , עם הארץ : בית הספר ובית המידרש וכוי — קיבלו משמעות שונה במרוצת הדורות . המונחים הידועים ביותר , במו מיקרא , מישנה , תלמוד , מידרש , תפילה וכד / המופיעים בטקסטים יותר מאוחרים , אינם אלא בשימוש אנאכרוניסטי . עובדה היא , שהרבה עניינים נשארו עלומים , סתומים ובלתי מוכרעים . ...  אל הספר
ספרית פועלים