תוכן העניינים

תוכן העניינים 1 . 0 מבוא 1 . 1 ספרות חז"ל — תפיסה מכלילה 1 . 2 10 הרצף הספרותי נעוץ ברעיון המסורת 1 ו 1 . 3 אין לחז"ל תיאוריה חינוכית שיטתית ו 1 . 4 1 אין "מסכת תלמוד תורה" 1 . 5 12 הגישה למקורות 13 1 . 6 מיבחר המקורות לספר זה 1 . 7 13 מטרות הספר ון ; עדו 1 . 8 14 מושגי חינוך — אז ועכשיו 1 . 9 15 סיגנון חז"ל — ערך ספרותי וערך דידאקטי 16 2 . 0 מחשבת החינוך : אמונות ודיעות , ערכים ומטרות 17  אל הספר
ספרית פועלים