"כנגד כולם" פידאגוגיה של חז"ל

בית מדרשו של ר' אליעזר היה עשוי כמו ךייס ואבן אחת היתה שם והייתה מיוחדת לו לישיבה ( שיר"השיר * ם רכה ר < אשר אי ריבלק " כנגד כולם" פיראגוגיד ! של דוז"ל " כנגד כולם" פידאגוגיה של חז" ל מאת אשר אי ריבללן בהשתתפות מנוחה אילון והניה היידנברג  אל הספר
ספרית פועלים