צבי שוע דמותו של יתרו, "כהן־מדין", במקרא ובאגדה

צבי שוע דמותו של יתרו , " כהן מדין " , במקרא ובאגדה במערכת החינוך שלנו אין נוהגים ללמוד פרקי תנ"ך עם פרשנותם המדרשית של חז " ל . גם מי שרגיל להקדיש תשומת לב למרכיבים הספרותיים עלילתיים של הפרק הנלמד , עלול להחמיץ בכך היבטים מעניינים וחשובים , שאותם השכילו עיני חז"ל החדות לגלות בין השיטין . העיון המוגש בזה מהווה נסיון לטוות חוטים בין תחומים שונים - כמו נוסח המקורות התנ"כיים , ודרך המדרש למלא את החללים הסיפוריים , לפי מגמות רעיוניות המשתנות במשך הדורות , והמבצבצות הן מן המקור והן מן המדרש האגדתי . במקרה שלפנינו משמשת נקודת מוצא אחת מאגרות חז " ל המפורסמות ; אך באותה מידה ניתן לצאת ל"מסע הבילוש" כמעט מכל פרק אחר בתנ"ך . נראה לי שההתחקות בפרקי התנ " ך והמדרש השונים והרחוקים לכאורה , אחרי חוליות הקשר , עשויה למשוך לבו של המעיין בטקסט גופא , ובו בזמן הוא ילמד להכיר את השתלשלותם של רמזים היסטוריים וחברתיים דרך ספרי התנ " ך השונים . והערה מקדימה אחרונה : העיון הזה בנוגעו לעתים בסוגיות שונות שהמחקר עסק בהן , איננו בא למצות את כל הידוע . עיקרו בבחינת הדגמה , כיצד ניתן להקנות ללימוד התנ"ך מימד נו...  אל הספר
ספרית פועלים