אביבה אביב היהדות הלאומית לפי אחד העם

אביבה אביב היהדות הלאומית לפי אחד העם ייחוד האומה בניצוץ האנושי את גישתו של אחד העם אל עם ישראל ואל היהדות אפשר לחלק לשניים : החלק ההגותי , כלומר הפילוסופיה שלו , הניצבת מעל מאורעות המתרחשים במציאות ההיסטורית , והיא כוללת את אמונתו ומערכת ערכיו כיהודי , והיא שמכתיבה לו את החלק השני - עמדותיו בעניני השעה הן לגבי התנהגותו שלו , והן לגבי מעשי אחרים המשפיעים על גורל הציבור היהודי . מרבית מאמריו ואגרותיו מבטאים דווקא את החלק השני - את מעורבותו של אחד העם בעניני היום יום של עם ישראל , בעיקר בין השנים 1889 , 1914 שנים שבהן התחיל מפעלו הלאומי הגדול של העם היהודי בארץ ישראל . אולם חלומו הפרטי של אחר העם , עוד משנת , 1895 כשהופיע קובץ מאמריו "על פרשת דרכים " , היה להשקיע את כל כוחו בענין אחד כדי להניח - כדבריו - ירושה הגונה לדור שיבוא . מחשבה זו ביטא במכתבים רבים לידידיו השונים , אחד מהם למר י . אייזנשטדט ביפו ב : 2 / 8 / 1904 "ברעתי לפרוש לגמרי מן הספרות הפריודית , לעזוב "חיי שעה " עם כל שאלותיהם ולהקדיש את כל שעותי הפנויות ל"חיי עולם : " "לברר ... שאלת היהדות בכל היקפה ועומקה " . שנתיים לאח...  אל הספר
ספרית פועלים