נתן שחם ישן מפני חדש

נתן שחם ישן מפני חדש " ואכלתם ישן נושן וישן מפני חרש תוציאו" ויקרא , כו , 10 תולדות הספרות העברית ברורות אחרונים - לצורך דיון זה : למן חיבת ציון ואילך - רצופה מאבקים אידיאולוגיים שנשאו אופי של ריב לשונות והתמודדות בין הישן לחרש . בכל מאמצי כוחה להיות מה שהינה , במתוקנות שבאומות העולם - עדות על גורל אנוש , אבוקה ביר סומא , תפילת יחיד , שמחת הוויה , לחש על כאב , קול ביער - לא הצליחה הספרות העברית לפטור עצמה מעמדה שליחית , וזאת , גם כאשר לא ביקשה אלא להביא את בשורתו של החדש . הספרות שביקשה לתת לשון לעם שוב לא היה אפשר לה להגביל את עניניה לתחומיה . אידיאולוגיה ציונית , גם כאשר ביקשה להתנער ממנה , נטפלה אליה כעטרת הבוץ הנכרכת על נעליו של זה שירד מן הכביש הסלול , ופוסע בדרכי עפר . עצם הבחירה בלשון העברית נגזרה מהסכמה כללית לרעיון "חדש ימינו כקדם " . גם מי שהיו מתונים מאוד בהשקפותיהם , ולא נדרשו להשקפה מחייבת של נעשה ונשמע , מצאו את עצמם בחזית אחת עם בעלי הלכה ציונית , לרבות אלה שדיברו עברית רצוצה והשתמשו בה מסיבות עקרוניות , ולו במחיר התרדדות המחשבה . לא היה אפשר , בנסיבות ההן , שלא להידרש ל...  אל הספר
ספרית פועלים