יהושע רש שמאל, ימין, דת - ההיבט הפוליטי

יהושע רש שמאל , ימין , דת - ההיבט הפוליטי נפתח בהנחת יסוד המקובלת על הכול , כמדומה , ובקריאת תיגר הטעונה ביסוס . הנחת יסוד זו גורסת , כי השמאל הישראלי בימינו והדת היהודית בהופעתה ובתכניה הערכיים האקטואליים - אינם מסוגלים להיפגש האחר עם השני ; שכן לא תיתכן משמעות משותפת וכנה לשני המימסדים וסוגי המנטליות הללו כשהמאפיין אותם והמפריד ביניהם היא קשיחות דוגמטית . כל דיבור על קירוב לבבות יעדו אחד : יואיל נא היריב להתקרב ללבבי ולדעתי , ואסביר לו פנים . קביעה זו מובילה אל הצורך לבדוק את זכותם של שני המחנות לשאת בכינוי , שהם רואים בו כתר - , "שמאל" מחד גיסא , ו " רת" - מאידך גיסא . לדיון זה שרובו ככולו מהווה תוכחה והוקעה , יוקדש רק חלק מזערי מתוכנו של מאמר זה - אך אין הוא מיותר כל עיקר , שכן יש להרחיק ממישור עיוננו תיאורים תווים מטעים , ולפנות את הדרך לצעידה לקראת אתגרי המחר . מכאן , שקריאת התיגר תחשוף עצמה לביקורת , וחייבת היא לקבלה כקבל פצעי אוהב , הכואבים ביותר . היא תבוא מחוגי המסתכנים בחשיבה , בספק , בסימני שאלה ובאי סיפוק , כשהתביעה המוסרית אינה מניחה להם להסכים עם ציווי שעה ודיני תנועה למ...  אל הספר
ספרית פועלים