דב בר־ניר בין לאומיות, ציונות ומשיחיות

דב בר ניר בין לאומיות , ציונות ומשיחיות מקובל מאוד להניח כי הלאומיות היא תופעה מודרנית , בת המאות ה 18 וה , 19 שקדמו לה הפיצול של ימי הביניים לנסיכויות ולמלכויות שושלתיות , שגזרו את מפת אירופה לפי המלחמות שהאצולה או מלכים ניהלו ביניהם . כינון אומה מדינה לפי הבחנה אתנית , המתלווה בטיפוח הגאווה ואף הרומנטיקה הלאומית , הבאה לאחד פסיפס מחוזות לאחדות טריטוריאלית וכלכלית אחת , הוא אפוא תופעה מאוחרת , גם אם בדיעבד באים לפאר ולרומם את מסורתו ומורשתו של עם זה או אחר . לא נכניס את ידנו בכוורת הזאת , אך קושיה נכבדה צצה כאן מאליה : אם כך הוא הדבר והלאומיות היא תופעה היסטורית כמעט בת עירננו , קשורה בקיום טריטוריה , באיחוי קרעיה , ובפיתוח משק מודרני , כיצד נתרץ את עצם קיומו של העם היהודי ואף נחפש את שורשיו בימי קרם , עוד בטרם גלה מארצו ? שכן , די לסקור , במבט לאחור , את איחוד השבטים והקמת ממלכת ישראל , פעם מפולגת ופעם מאוחדת , לצד השתקפות כל אלה בספר הספרים , בלוויית תודעה לאומית איתנה , כרי "לאשר" את קיומו של עם יהודי לכל דבר , מאות רבות לפני הספירה . בזאת לא באנו לטשטש את ההבדל - שלא הוגדר דיו ...  אל הספר
ספרית פועלים