יעקב רבי איש ישראל, עם ישראל, תרבות ישראל

יעקב רבי איש ישראל , עם ישראל , תרבות ישראל מושגים והגדרות במבחן של תמורות מיהו יהודי ומי אינו יהודי - לא על פי חומרי ההלכה הדתית אלא על דעת רובו של הציבור הלאומי חילוני במדינת ישראל ? לכאורה יש מקום להאריך את משפט השאלה ולכלול בו גם חוגים לאומיים חילוניים בתפוצות , אלא שהחוגים הללו הם עתה כמות זניחה . שולית . עיקרם ורובם של היהודים בגלויות ימינו דבקים בהגדרה עצמית דתית , בין שההגדרה הדתית היא אורתודוקסית ובין שהיא קונסרבטיבית או רפורמית ; זולתם יש לא מעט בני בלי דת , אתיאיסטים , אפס כי אלה הינם בדרך כלל לא לאומיים , - לכל היותר אינם מתכחשים למוצאם היהודי אך גם אינם מודים בו בפה מלא . זיקתם לישות האתנית היהודית וליהדות כתרבות היא לכל המוטב אדישה . התבוללותם באומה הסובבת העמיקה מאוד . בארצות הברית , למשל , הם נחשבים אמריקנים לכל דבר ונוהגים לכנותם Jewish Americans אמריקנים יהודים , להבדיל מן , American Jews יהודים אמריקניים . שאלתנו מוסבת אל יהודים לאומיים חילוניים , וקטיגוריה זו מצויה כיום בעיקר - ולא רק - במדינת ישראל . בעצם , זהו האגף האחר בעם , לבד מן הדתיים שומרי המצוות , האורתודוק...  אל הספר
ספרית פועלים