עליזה עמיר־זוהר הקיבוץ, מצב הולך ומתמיד של חזרה בשאלה

עליזה עמיר זוהר הקיבוץ , מצב הולך ומתמיד של חזרה בשאלה א . עדות , בשלושה סיפורים . 1 שיחת קיבוץ אחת , בשני לילות שימורים לפני 35 שנים נוסד הקיבוץ שלנו , על ירי חבורת אנשים צעירים , חניכי ובוגרי השומר הצעיר בארץ ובגולה , שהשתחררו באותה עת משירותם כפלמ"ח . היו אלה ראשית ימי המדינה . העליה להתישבות באיזור ההררי והמרוחק שעל גבול הלבנון היתה מעשה חלוצי , שדרש מן הצעירים ההם תעצומות נפש , מסירות ללא גבול ואמונה גדולה . אין זה פלא , שרבים התקשו לעמוד במבחן כזה , נשברו ועזבו . נותרו המעטים , העקשנים , שלא ויתרו . היה עליהם להתמודד בכל החזיתות בעת ובעונה אחת . לעשות לפרנסתם ולהקים משק חקלאי , מבלי שהיה להם כל נסיון קורם בעבורה , בחקלאות ובניהול משק , ותוך כדי כך גם להניח את היסודות לאורחות חייהם הקיבוציים בכל התחומים , כולל חיי התרבות והרוח . מן השנה הראשונה נחוגו כל החגים על פי דפוסים שחברינו ראו בקיבוצים הוותיקים יותר , בהם קיבלו הכשרה קצרה , דפוסים , שהלמו את רוח הציונות החילונית בה גדלו והתחנכו בתנועת הנוער , השומר הצעיר . כל החגים נחוגו , פרט לאחד - יום הכיפורים , אותו לא ציינו בשום צורה ו...  אל הספר
ספרית פועלים