חנה קציר קרן הפוך (איוב, מ"ב, 14)

חנה קציר קרן הפוך ( איוב , מ"ב , ( 14 אין אני בן חורין להינטל ממנה גודלתי בבית רווי אווירה יהודית . הערכים הכלל אנושיים הומחשו לי באמצעות הזדהות ילדותית תמימה עם דמויות האבות וסיפוריהם , ובתשתית נשמתי שזורים הם כאבות המושגים הערכיים שלי . אם תאמר לי "קנאה " מיד אראה לפני קנאת שרה בהגר , או קנאת האחים ביוסף , אם תאמר לי "צער " מיד אראה לפני צערה של הגר באומרה "אל אראה במות הילד" או צערו של יעקב בהיבשרו כי "טרוף טורף יוסף " , אם תאמר לי "יראה" הרי זו הצייתנות בה אברהם יוצא לעקור את בנו יחידו אשר אהב , ואם "אהבה" הרי זו אהבת יעקב לרחל . ואם משהו מעל לבינתי , נבצר מתפיסתי , הרי תהדהד באוזני האמירה "אהיה אשר אהיה " . ואם "מולדת" — זהו הנוף בו התנועעו אותן דמויות , ו '' שפת אם " - הרי זו השפה בה סופת סיפורי המקרא . ההזדהות הרגשית הזו עם גיבורי עולם המקרא הובילה לרובד הבא , למדרשים , לאגדות כגון אברהם ותרח או הקב"ה עם פמליה של מעלה : "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה " ? חז"ל , בהיררשם ובררשם את הכתוב , התיחסו לדברים " שהיו מעולם , " ואין ספק שירעו שהם קובעים דפוסים חדשים , רבדים נוספים ,...  אל הספר
ספרית פועלים