זאב לוי מסורת, מורשה והיסטוריה - כמה הירהורים פילוסופיים

זאב לוי מסורת , מורשה והיסטוריה - כמה הירהורים פילוסופיים מסורת - ואינדיבידואליות אדם אינו מתחיל הכל מחדש , אלא בכל דור ודור הוא מסתמך על מה שהצטבר - בתחום העיון והמעשה - בדורות שלפניו . המלאי הזה נכלל במושג של " תרבות" או "ציביליזציה , " או כלשון הגל ואחרים , ב"רוח האובייקטיבית " . כל הנכסים הללו נשמרים בשביל האדם באמצעות ה"מסורת " , המעבירה אותם מדור לדור . לפי כך היצירה של העבר הינה בעלת ערך לאדם לא פחות מאשר היצירה בפועל בהווה . * ועוד , יש קירבה בין המושג ההגליאני הנ " ל , ובין תפיסת המסורת בתור ממשות בלתי תלויה ברצונותינו ובהכרעותינו . המסורת היא מעין יסוד נתון , אוטונומי , המציית לכללים משלו , ומפנה מצדו דרישות אלינו . כאשר יהודי צם ביום כיפור , אין זאת הכרעה אישית וספונטנית שלו לצום באותו יום , אלא הוא עושה זאת מכיוון שבאותו יום - יום כיפור - צמים נ . הוא יכול , כמובן , להכריע אם לקיים או לא לקיים את הצום , דהיינו לשמור או לא לשמור את המנהג הדתי המסורתי הזה ( על היחס בין הכרעה ומסורת ידובר עוד בהמשך , ( אולם הצום ביום כיפור מעוגן במסורת ; היא שמכתיבה לו את התנהגותו . לנדמן הבחי...  אל הספר
ספרית פועלים