שוניא בנדור יהדות הומניסטית - חילונית יסודותיה הרעיוניים

שוניא בנדור יהדות הומניסטית - חילונית יסודותיה הרעיוניים א . יהדות יודעים אנו שלשם "יהדות " יש משמעות של קבוצת אוכלוסין ( כגון "יהדות רוסיה " , יהדות המאה התשע עשרה , (" גם של דת ישראל וגם של כלל המורשת התרבותית של עם ישראל , לדורותיו ולזרמיו . בהגדירנו את עצמנו בשם הנ " ל , הרינו אומרים שאנו מתיחסים ליהדות כישות לאומית היסטורית ובמורשת תרבותית ; ושאיננו מתנתקים ממורשת זו על אף העובדה שיש לה שורשים היסטוריים עמוקים בדת , ואף על פי שלגבי יהודים רבים גם בזמננו , משמעותה של "יהדות" היא קודם כל דת . . 1 שורשינו בהיסטוריה ובמסורת הפולקלור בכינוי "יהדות הומניסטית חילונית " , שתי המלים האחרונות הן שמות תואר , ואילו "יהדות " היא שם עצם , כי זו ההוויה שאליה אנו צומחים , בה אנו נתונים ולה אנו אחראים ; זו הלשון בה אנו חיים , מחנכים ומתחנכים , ממנה אוצר האסוציאציות , הסמלים והתבניות של לשוננו . אנו מכנים עצמנו כך כרי לאמר , שהננו בני העם היהודי , בני התרבות הלאומית היהודית ובעלי תודעה היסטורית יהודית . מדגישים אנו בכך שאיננו התחברות של קוסמופוליטים למטרה זו או אחרת ובמקום פלוני ... ) במדינת ישראל ...  אל הספר
ספרית פועלים