דבר העורך:

דבר העורך : קובץ זה לידתו בציפיה ובצורך : שוחרי ההשתייכות החופשית הרצונית לישות היהודית , לריבונות הישראלית הדמוקרטית ולהשקפת עולם המבוססת על צדק ומשפט , לנו ולזולת - ביקשו לתת 'צידה לדרך' ותחושת צוותא של שונים לרבים המצפים להן . רבים וכן טובים חשים שיש לדחות את ההתנשאות השתלטנית של היהדות החרדית , שסיסמתה נשארה כמימים ימימה והלכה למעשה 'כל חדש אסור מן התורה בכל מקום , ' והסבורה שערכי התרבות הלאומית נולדו ונולדים אך ורק בחיקה - ולענין זה לא חשוב אם מדובר בחובשי כיפה שחורה , מגבעת או 'אפילו ' כיפה סרוגה . אך טרם עלה בידי יהודים כשרים ללא כיסוי ראש - וכשרים לפי הבנתם הריבונית - להגיש לציבור הנאור והמשכיל , הנבון והסקרן , מרכיבי השקפה יהודית בת זמננו , הבונה עצמה הרחק מכל סמכות או מרות רבנית . ברם , אין זה דין כי מועקתם ותסכולם יישארו חסרי אלטרנטיבה : עובדה היא כי אנשי ' השומר הצעיר ' וחבריהם לרעיון החדשנות היהודית , תרמו לא מעט לעיצוב תודעה יהודית היסטורית , מושרשת וגם מודרנית , והניחו נדבכים רבי ערך במבנה הריבוני המוקם והולך בדורנו , ממש לנגד עינינו , כשותפים מלאים לכינונו . אלא שכתביה...  אל הספר
ספרית פועלים