פתח דבר

פתח דבר הוצאת הספרים של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר מתכבדת להביא לפני ציבור הקוראים והמתעניינים אוסף מסות ומאמרים , מעין רב שיח בכתובים , בשאלה גורלית להמשך קיומו של עמנו - מתן לגיטימציה רוחנית לחילוניות היהודית . אנו רואים בספר זה חוליה בשרשרת השליחויות הלאומיות ההיסטוריות אותן נטלנו על עצמנו . תנועת השומר הצעיר מייצגת במהפכה הציונית אחד ממוקדי הצמיחה של תולדות עם ישראל בתקופה המודרנית , חלוצה מגשימה בתחומי החינוך הציוני , העליה לארץ ישראל , ההתישבות , הבטחון , המרד בגיטאות , מלחמות ישראל והמאבק על השלום . היא הקימה קיבוצים שיתופיים רבים המהווים — מבחינת מהותם החברתית , יעדם הלאומי , ותיפקודם התרבותי והכלכלי — קהילות שדוגמתן לא ידעה ההיסטוריה היהודית : לא כקהילות הגלות , שבאו למלא את מקום המערכת המדינית הלאומית שאבדה , ולא כקהילות המהוות מסגרת דתית פולחנית ומשמשות את העדה הקדושה ער בוא יום הגאולה . תפקיד אידיאלי זה של הקהילה היהודית ההיסטורית חולן בתקופתנו , והקיבוץ רוצה לגלמו כשאיפה אוטופית ובתקווה נצחית ל"חיים הנכונים" שיחיו האדם והחברה , כדי ליצור " שמים חדשים " עלי אדמות . קהילות אל...  אל הספר
ספרית פועלים