ד: היחס לנישואי תערובת

ד : היחס לנישואי תערובת שאלת נישואי התערובת מהלכת אימים על העם היהודי . כזכור , הישראלי הצעיר חושש משתי סכנות האורבות , לדעתו , לפתחה של יהדות הגולה : האנטישמיות וההתבוללות . לפי גישה זו , בעשורים האחרונים באה ההתבוללות לידי ביטוי חריף , ובמובנים רבים הגיעה לשיא , בנישואי תערובת . כידוע , בקרב סוציולוגים , דמוגרפים והוגי דעות יהודיים נטוש ויכוח על המשמעות הדמוגרפית של נישואי התערובת לעתיר העם היהודי , וקיימות דעות שונות , מחמירות ומקלות , לגבי מידת השפעתם על הזהות היהודית ברור הבא . אנו מניחים - לא בדקנו זאת במחקר - שהידע של הצעיר הישראלי ושל המורה הישראלי בסוגיה זו - אחת החשובות לעתידו של העם היהודי - מועטה ביותר ולעתים קרובות היא מכלילה וסטריאוטיפית . השאלה , האם קיימת אפשרות שאתחתן עם לא יהודי / ה אינה ממצה , כמובן , את היחס לשאלה זו . אר היא יכולה לתת אינדיקציה מסוימת ומהווה מעין הצהרת כוונות המבטאת , ככל הנראה במידה רבה , את ההתייחסות לסוגיה . בקרב הדתיים שיעור המסתייגים לחלוטין מאפשרות כזו - "בשום אופן לא" - מגיע ל ' 0 ל 100 במגזר החרדי ול 98 % במגזר הממלכתי דתי 2 % ) הנותרים מ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים