ו: היחס לעלייה, להתבוללות ולאנטישמיות במרכיבים ביחס ליהודי התפוצות

ו : היחס לעלייה , להתבוללות ולאנטישמיות במרכיבים ביחס ליהודי התפוצות היחס לעלייה מבחינות מסוימות , על ידי רבים מן הצעירים בישראל נתפשת העלייה כגורם המרכזי , לעתים אף כגורם העיקרי ולא פעם כמעט הגורם היחידי ביחסים שבין ישראל והתפוצות . ביטוי לכך ניתן לראות בתשובות למספר שאלות העוסקות ביחס לעלייה שהופיעו במסגרת השאלון . גם כאן יש להעיר , ששאלות אלו אינן ממצות את היחס לעלייה . ההיגד "כל יהודי צריך לעלות ארצה" נתפש ע " י המורים לעתיד מן הזרם הממלכתי דתי וכן , במידה פחותה , ע " י תלמידי הזרם הממלכתי , כאחד הלקחים החשובים ביותר המתחייבים מהשואה ( ראה בפירוט בפרק העוסק ביחס לשואה . ( ראינו לעיל את היחס השונה שמגלים המורים לעתיד ליהודים החיים בחו " ל והמוכנים לעלות , לעומת יחסם אל אלה שאינם מוכנים לעלות . הצגנו בפני הנחקרים סדרת שאלות העוסקות כמידת החשיבות של התרומות שמדינת ישראל יכולה לתרום לקהילות יהודיות בתפוצות , מחד גיסא , ובמידת החשיבות של התרומות שיהדות ארה " ב יכולה לתרום לישראל , מאידך גיסא . בשתי סדרות אלו נתפשה העלייה כגורם החשוב ביותר . הנכונות לקלוט את אלה הרוצים לעלות לארץ נתפשת כ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים