טבלה מסי ‭:5‬ משיכות לזהות הישראלית על־פי מגזרי החינוך (באחוזים) "לו הייתה לך אפשרות להיוולד מחדש, האם היית רוצה להיוולד ישראלי‭"!‬