הפקת השאלון ואוכלוסיית המחקר

הפקת השאלון ואוכלוסיית המחקר הפקת השאלון בשלב הראשון , בטרם הוחלט על מחקר בהיקף ארצי , הוא נערך במסגרת מצומצמת בסמינר הקיבוצים בתל אביב . בעקבות ניתוח הממצאים בשאלון זה , גובש שאלון לצורכי ניסוי . שאלון הניסוי ( שאלון ניסוי מספר < 2 הועבר לאוכלוסיית תלמידים מדגמית של 70 פרחי הוראה בסמינר הקיבוצים . תוצאות שאלון זה נותחו וסוכמו . בעקבות הממצאים והמסקנות שהוסקו מעיבוד נתוני שאלון הניסוי מספר , 2 הוכנסו בו שינויים נוספים ונקבע הניסוח הסופי לשאלון הארצי . העברת השאלון בוצעה בחודשים אפריל , מאי ותחילת יוני . 1990 מחקריו של שמעון הרמן נראים לנו כניסיון אמפירי ותיאורטי , מקיף וממצה , המסוגל להתמודד עם חלק חשוב של מכלול השאלות הרלוונטיות למחקר שלנו . לפיכך , כבסיס למחקרנו בחרנו להשתמש במודל שפיתח הרמן . יש לזכור שמאז נערכו המחקרים העיקריים של הרמן בשנים 1965 ו 1974 וגם מאז המחקרים המצומצמים יותר בהיקפם שערך פרגו ב , 1985 התחוללו בחברה הישראלית שינויים משמעותיים . בעת העברת שאלון הניסוי הראשון , הותאם המודל לאוכלוסיית התלמידים בסמינרים ובמכללות והוכנסו בו שינויים נוספים המתבקשים מאירועים שקרו...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים