פתח דבר

פתח דבר הספר שלפנינו כולל שני חלקים שונים באופיים . החלק הראשון הוא בגדר מבוא . הוא נוער להצביע על תהליכים הקשורים לזהות היהודית בעת החדשה ולהבליט מספר כיוונים רעיוניים וחינוכיים בהקשר זה - בעיקר במה שקשור ו למציאות הישראלית . אין הוא בגרר סקירה היסטורית שיטתית . מטרתו לשמש רקע האמור לסייע בהבנת הממצאים של המחקר האמפירי העוסק בשאלת הזהות היהודית ישראלית , המופיע בחלקו השני של הספר , והוא עיקרו . כסופו של הספר מופיעה אחרית דבר קצרה שיש בה מן החשיבה שלאחר המחקר ובעקבותיו . המחקר בוצע על ידי צוות מחקר שכלל את גילה זליקוביץ וציפי ליבמן מן היחידה למחקר שבמכללה לחינוך - סמינר הקיבוצים . אני מודה להן , על שיתוף הפעולה הפורה . בלעדיהן לא היה המחקר רואה אור . ברצוני להודות גם לעמיתי בסמינר הקיבוצים על הערותיהם ועצותיהם שהיו לי לעזר רב , והם בין השאר , ד"ר אריאל הורביץ , רות יקיר , ד " ר נילי קרן וד"ר צבי קרניאל . לרות יקיר העומדת בראש היחידה למחקר בסמינר ולד"ר נילי קרן העומדת בראש המרכז להוראת השואה ויהדות זמננו - רב תודות גם על הסיוע והעידוד בביצוע המחקר ובהכנת הספר . חובה נעימה לי להודות לצבי...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים