שוויון, דמיון ושוני - הפוליטיקה של חקר המינים

שוויון , דמיון ושוני - הפוליטיקה של חקר המינים נושא הג'נדר מעסיק חוקרים , ובמיוחד חוקרות רבות , ב 25 השנים האחרונות במגוון של דיסציפלינות מדעיות . למרות שהמדע אמור להיות משוחרר מפוליטיקה , ניתוח ביקורתי של החשיבה המדעית הבהיר , שהמדע , כמו כל המוסדות , לא היה מעולם משוחרר מתפישת העולם הגברית . כך עלו שאלות חדשות . האם עולמן של נשים יוצג כראוי על ידי המדע ? האם סוגיות שהעסיקו נשים קיבלו אותה תשומת לב שבה טופלו סוגיות הגברים ? האם לא נעשתה הכללה ממחקר על גברים לכלל האוכלוסייה , מתוך תפישה שהגברי הוא הקובע , המרכזי , והנשי הוא האחר , השולי ? האם תוצאות שהתקבלו לגבי המינים הוסברו דרך משקפיים סטריאוטיפיות , מסורתיות , שמטרתם לשמר את הסטאטוס קוו המיני ? הניתוח המחודש , הפמיניסטי , בא לתקן את העיוותים שנבעו מהדומיננטיות של תפישת העולם הגברית במדע . המטרה היא לתת תוקף ולגיטימציה לחוויותיהן האותנטיות של הנשים , לא בסטאטוס של " אחר" או "יוצא דופן" או "נעלם" או "סטריאוטיפי . " המטרה היא לבחון את הראיות במשקפיים משוחררות מתפישה מסורתית על מקומה של האשה . בלימודי ההיסטוריה מתקיים ניסיון להסתכל על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד