מאזן הכוחות המשתנה

מאזן הכוחות המשתנה בסידרה של מחקרים חשפנו חלק מהשינויים הללו אצל גברים ונשים באמצע החיים . מחקר אחר בדק מדגם של זוגות בגיל הפנסיה 8 בקיבוץ . הגברים המבוגרים בקיבוץ דירגו את חשיבות הנישואים לגביהם , אחרי גיל הפרישה , ברמה גבוהה יותר מאשר לפני גיל הפרישה . אצל הנשים לא נמצא הבדל ; הנישואים תמיד דורגו אצלן במקום חשוב ביותר , הן בצעירותן והן בבגרותן . עוד לפני הפרישה אנו עדים לשינויים הללו . משנתבקשו אנשים 9 בגילים שונים לדרג תחומי חיים על פי תרומתם לאושר . דירגו נשים - בכל הגילים - את המשפחה כחשובה מאוד בקביעת אושרן . אצל הגברים דורגה המשפחה כחשובה רק בקרב המבוגרים יותר , בגילאי אמצע החיים , ואילו בין הגברים הצעירים דורגה המשפחה במקום נמוך יותר . ההיפך היה נכון לגבי תחום העבודה : נשים באמצע החיים דירגו את העבודה כחשובה מבחינת אושרן יותר מאשר הנשים הצעירות , בו בזמן שהגברים דירגו את העבודה במקום מכובד בכל הגילים . תיאוריית ההצטלבות מתגלה שוב במחקר זה . אנו עדים לכך , שבגיל המבוגר יש הצטמצמות בהבדלים בין המינים , בגלל השינוי בעמדות הגברים והנשים . המעניין הוא , שכל מין נשאר יציב בתחום החשוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד