The Good Enough Mother (האם המספיק טובה)

The Good Enough Mother ( האם המספיק טובה ) השאלה של גבולות בין האם וילדיה חוזרת ועולה שוב . הקושי של הילד , ובמיוחד הילדה , להיפרד מאמה , הוא גם הקושי של האם להפריד בינה לבין בתה או בנה . על ההצפה וחוסר הגבולות כותבת תמר קרון " : טיבה של האמהות לזרום קדימה , לצמוח עם החיים החדשים , להתרחב , לפתוח את המעגל של האני המצומצם למעגל המקיף את ה"אני והתינוק שלי ... " בתחילה שוטפת האמהות את האשה עד כדי עירוב תחומים , עד כי אין היא יודעת מי היא ומי התינוק . אחר כך היא מתעשתת , ושבה ומתלכדת עם אמהותה באופן אחר ... אבל יש שהאמהות כמוה כגל המאיים להציף את האשה ומתיש את כוחותיה . היא נתקפת חרדה גדולה כאילו הקרקע נשמטת תחת רגליה . אין בה כוח לשוב ולעלות לחוף . באותה שעה התנועה נעצרת , נחסמת ונוצר משבר . האם הצעירה מתקשה להכיר בצרכים שלה עצמה , שאינם מתמצים בצורך העמוק לספק את צורכי התינוק או הילד . היא מתקשה להכיר בעצמה מעבר לתפקידה האמהי . מיתוס האמהות מציב לאמהות דרישה בלתי מפורשת - לא להרגיש רגשות שליליים כלפי ילדיהם , או לפחות לא לבטא אותם . דרישה זו מעוותת את חוויית האמהות . מספרת אדריאן ריץ' בס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד