תלות בוגרת ותלות בלתי בוגרת

תלות בוגרת ותלות בלתי בוגרת האם חייב להיות קונפליקט בין אוטונומיה וקשר ? האם לא ייתכנו היפרדות ואינדיווידואציה הכוללות צורך בקשר ותלות בקשר ? ננסי צ'ודורו טוענת , שקונפליקט זה מאפיין חברות שהנשים בהן נמצאות בעמדה נמוכה , ולכן יש להן דימוי עצמי נמוך . הן מעבירות לבנותיהן את המסר הכפול הזה , הגורם לתלות בלתי בוגרת . צ'ודורו מתארת 7 כמה חברות עם נטייה מטריפוקליות , אשר מאפשרות התפתחות של תלות בוגרת , של הפרדה בין האני והזולת , ואפשרות להעריך את הזולת בזכות עצמו , של יכולת לתת וגם לקבל . תלות זו שונה מהתלות הבלתי בוגרת , שבה האדם מרגיש חסר אונים , כאשר עליו לעמוד ברשות עצמו , והיא גם שונה מהעצמאות הכפויה של האישיות הגברית , שיש בה הכחשה של ההזדקקות לקשר . בחברות המטריפוקליות המתוארות , הנשים רוכשות סטאטוס ויוקרה . הן תורמות נכבדות לכלכלה ושולטות על מקורות כלכליים . תפקידן אינו נגמר בהורות המוקדמת , והן לא תלויות בקשר עם הילדים . בחברה זו יש קשר קרוב בין הנשים המבוסס על מפגשים תכופים ושיתוף פעולה . האם אינה משתדלת שילדתה תישאר תלויה בה , ויש עוד דמויות בסביבה המספקות לבת מודלים להזדהות ותקש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד