במי אנחנו מתאהבים?

במי אנחנו מתאהבים ! בחירת בן זוג , לפחות בחברה המערבית , שאין בה "נישואין מאורגנים , " נתפשת כדבר הנתון אך ורק לטעם האישי ולמשיכה של כל יחיד . אך גם בנושא זה ישנן נורמות מושרשות הקובעות את " המשיכה , " או לפחות את הבחירה בבן זוג לנישואין . נורמות אלה אינן מנותקות מאלה המשפיעות על חלוקת התפקידים בין המינים ועל היחסים ביניהם לאורך השנים . הנורמות לבחירת בן זוג הן תולדה של מערך הכוחות הלא שוויוני בין המינים , ובד בבד גם מחזקות את המערך הזה . הנורמה הבולטת ביותר השומרת על מערך זה קובעת . שגבר בוחר אשה שהיא "ממנו ומטה , " ואילו אשה בוחרת גבר שהוא "ממנה ומעלה , " כלומר : רצוי שהגבר יהיה מבוגר מהאשה , גבוה ממנה , ואם אפשר משכיל יותר , מרוויח יותר , ובעל סטאטוס גבוה . למרות שהפערים האלה מתמתנים בשנים האחרונות , עדיין קיים הבדל גיל ממוצע של כשנתיים עד שלוש שנים בין גברים ונשים בנישואיהם 1 הראשונים . פער הגילים בין גברים ונשים אינו הכרחי . כשהגבר מבוגר מהאשה אין זה מבטיח קשר טוב יותר . במובנים מסוימים , הפער הזה הוא אף לרעת הקשר . מבחינה מינית יש התאמה טובה כאשר האשה מבוגרת יותר מבן זוגה , מפני ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד