פרדוקס הנישואים המאושרים

פרדוקס הנישואים המאושרים הזהות המינית של הבת בנויה על התקשרות והענקה . אין לה קונפליקט בנושא זה . היא רוצה לאהוב , להיות נאהבת , ולהיות קשורה לאדם אחר . אך גם בנושא זה הדברים אינם פשוטים . יש מחיר גבוה להתקשרות ההטרוסקסואלית של האשה . המחיר הוא שבן זוגה - השומר על גבולות יותר ממנה - לא תמיד מספק את הצורך שלה באהבה . קושי נוסף הוא לשמור על עצמיותה בתוך הקשר . הרבה מחקרים תיעדו את הקושי של נשים נשואות . למעשה יש מעין פרדוקס מהותי בחוויה של האשה הנשואה . מצד אחד היא רוצה להיות בקשר יציב המאחר אותה עם בן זוג . אך היא משלמת מחיר אישי גבוה כדי לשמור על הקשר . ג'סי ברנרד , במאמר קלאסי , תיארה את הפרדוקס הזה . היא בחנה את מיגוון המחקרים שעסקו בהשוואה באושרן והסתגלותן של נשים נשואות ולא נשואות , וגילתה , שבתוצאות קיימים פערים הנובעים מהבדלים מתודולוגיים . בכל המחקרים שהשתמשו בשאלות ישירות לבדיקת אושר ושביעות רצון מהחיים , נמצאו הנשים הנשואות יותר מאושרות . כמעט לא היתה אשה לא נשואה שאמרה על עצמה שהיא מאוד מאושרת - בעוד שנשים נשואות לא נמנעו מהגדרה זו . לעומת זאת , במחקרים שהשתמשו בבדיקת סימפטומ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד